آپارتمان مسکونی

105 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 1,900,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 1,900,000,000 تومان
 • شناسه: 5770
 • تخت: 2
 • 132 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 3,700,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 3 خواب

 • 3,700,000,000 تومان
 • شناسه: 5768
 • تخت: 3
 • 1397 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 2,750,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 3 خواب

 • 2,750,000,000 تومان
 • شناسه: 5767
 • تخت: 3
 • 145 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 329,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 3 خواب

 • 329,000,000 تومان
 • شناسه: 5766
 • تخت: 3
 • 185 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 3,550,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 3 خواب

 • 3,550,000,000 تومان
 • شناسه: 5765
 • تخت: 3
 • 200 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 2,700,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 2,700,000,000 تومان
 • شناسه: 5764
 • تخت: 2
 • 132 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 2,450,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 2,450,000,000 تومان
 • شناسه: 5763
 • تخت: 2
 • 110 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 2,650,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 2,650,000,000 تومان
جمهوری
 • شناسه: 5762
 • تخت: 2
 • 116 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 1,550,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 1,550,000,000 تومان
 • شناسه: 5760
 • تخت: 2
 • 96 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
10 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه