منزل ویلایی

32 املاک
ترتیب بر اساس:
 • 9,000,000,000 تومان
no image found

فروش منزل ویلایی دو طبقه

 • 9,000,000,000 تومان
سیلو
 • شناسه: 5804
 • 313 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
9 ماه پیش
 • 5,400,000,000 تومان
no image found

فروش منزل ویلایی

 • 5,400,000,000 تومان
مدرس
 • شناسه: 5803
 • 385 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
9 ماه پیش
 • 800,000,000 تومان
no image found

فروش منزل ویلایی

 • 800,000,000 تومان
 • شناسه: 5802
 • تخت: 1
 • 40 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
9 ماه پیش
 • 15,000,000,000 تومان
no image found

فروش منزل ویلایی

 • 15,000,000,000 تومان
ابیوردی
 • شناسه: 5800
 • 546 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
9 ماه پیش
 • 3,000,000,000 تومان
no image found

فروش منزل ویلایی

 • 3,000,000,000 تومان
 • شناسه: 5799
 • 194 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
9 ماه پیش
 • 3,100,000,000 تومان
no image found

فروش منزل 2 طبقه

 • 3,100,000,000 تومان
 • شناسه: 5793
 • تخت: 2
 • 250 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 1,350,000,000 تومان
no image found

فروش منزل 2 خواب

 • 1,350,000,000 تومان
 • شناسه: 5792
 • تخت: 2
 • 200 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 4,200,000,000 تومان
no image found

منزل دو طبقه با تجاری

 • 4,200,000,000 تومان
 • شناسه: 5789
 • تخت: 4
 • 138 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
10 ماه پیش
 • 6,550,000,000 تومان
no image found

فروش منزل 3 خواب

 • 6,550,000,000 تومان
 • شناسه: 5788
 • تخت: 3
 • 240 متر مربع
 • منزل ویلایی
جزئیات
10 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه