نتیجه جستجو

105 نتیجه یافت شد
ترتیب بر اساس:
 • 1,400,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 1,400,000,000 تومان
 • شناسه: 5759
 • تخت: 2
 • 118 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش
 • 2,150,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 2,150,000,000 تومان
 • شناسه: 5758
 • تخت: 2
 • 128 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش
 • 3,900,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 3,900,000,000 تومان
 • شناسه: 5757
 • تخت: 2
 • 130 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش
 • 1,350,000,000 تومان
no image found

آپارتمان 2 خواب

 • 1,350,000,000 تومان
 • شناسه: 5756
 • تخت: 2
 • 118 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش
 • 1,600,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 1,600,000,000 تومان
 • شناسه: 5755
 • تخت: 2
 • 75 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش
 • 7,228,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 3 خواب

 • 7,228,000,000 تومان
 • شناسه: 5752
 • تخت: 3
 • 183 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش
 • 7,228,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 3 خواب

 • 7,228,000,000 تومان
 • شناسه: 5751
 • تخت: 3
 • 183 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش
 • 2,250,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 2 خواب

 • 2,250,000,000 تومان
ارم
 • شناسه: 5750
 • تخت: 2
 • 80 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش
 • 1,550,000,000 تومان
no image found

فروش واحد 1 خواب

 • 1,550,000,000 تومان
 • شناسه: 5749
 • تخت: 1
 • 86 متر مربع
 • آپارتمان مسکونی
جزئیات
5 ماه پیش

مقایسه املاک

مقایسه